söndag 21 mars 2010

Ambitiösa Cecilia

"Något annat som intresserade mig mycket i Taubes (2000) bok var hennes tankegångar kring inlärningssvårigheter, vilket jag även kopplar till frågan om att knäcka koden. En orsak ansåg hon kan bero på barnets brist på metakognitiv förmåga, dvs. förmågan att medvetet ta del av sina egna tankar och tankeprocesser. På så sätt skapar sig barnet lätt en snedvriden syn på inlärningen och tar till helt fel metoder för att lättast kunna knäcka koden för läsningen."

Det går framåt med tentan, och jag siktar på att vara klar ikväll. Visst är jag duktig! :D

Inga kommentarer: